Przejdź do treści

Tworzenie formy przeczącej w języku francuskim.

Tworzenie formy przeczącej w języku francuskim.

Zdania przeczące w języku francuskim składają się z dwóch „elementów”.

Zazwyczaj są to: ne … pas … – nie.

Ne zamienia się w n’ przed czasownikiem zaczynającym się na samogłoskę.

1) Najbardziej popularne przeczenie ne … pas …:

ne + verbe + pas

J’aime les fruits. Je n’aime pas les fruits.
Lubię owoce. Nie lubię owoców.

Tu portes des chaussures neuves. Tu ne portes pas de chaussures neuves.
Ty masz / nosisz nowe buty. Ty nie masz / nie nosisz nowych butów.

Les élèves écoutent la maîtresse. Les élèves n’écoutent pas la maîtresse.
Uczniowie słuchają nauczycielkę. Uczniowie nie słuchają nauczycielki.

Je fait la cuisine. Je ne fait pas la cuisine. Ja gotuję. Ja nie gotuję.

Je bois du café. Je ne bois pas de café. Piję kawę. Nie piję kawy.

Je prends encore du thé. Je ne prends pas de citron. Wezmę jeszcze herbaty. Nie biorę cytryny.

2) ne … jamais … – nigdy jest przeciwieństwem toujours – zawsze

Czyli tym razem słówko nigdy – po francusku jamais – zamiast pas, żeby stworzyć przeczenie.

ne + verbe + jamais

Je mange des fruits. Je ne mange jamais de fruits. Jem owoce. Nigdy nie jem owoców.
Przeciwieństwem jamais – nigdy w zdaniu twierdzącym najczęściej jest słówko toujours – zawsze.

Ils dînent toujours dans ce restaurant. Ils ne dînent jamais dans ce restaurant.
Oni zawsze jedzą w tej restauracji. Oni nigdy nie jedzą w tej restauracji.

Il y a toujours du lait chez moi. Il n’y a jamais de lait chez moi.
U mnie zawsze jest mleko (w domyśle w domu, w lodówce). U mnie nigdy nie ma mleka.

On ne gagnera pas Lotto si on ne joue jamais. Nie wygra w Totolotka ten, kto nigdy nie próbował zagrać.

Cette odeur est tenace. Elle ne disparaîtra jamais. Elle restera pour toujours. Ten zapach jest uporczywy. On nie zniknie nigdy. On pozostanie na zawsze.

Je ne pense jamais à rien. Nie myślę nigdy o niczym.

3) ne … plus … – już nie jest przeciwieństwem encore – jeszcze, nadal

ne + verbe + plus

Ils veulent encore du fromage. Ils ne veulent plus de fromage.
Oni chcą jeszcze sera. Oni nie chcą więcej sera.

Elle mange de la viande. Elle ne mange plus de viande. Ona je mięso. Ona nie je mięsa.

Ici, il y a un restaurant. Ici, il n’y a plus de restaurant.
Tutaj jest restauracja. Tutaj już nie ma restauracji.

Tu marche dans la boue. Tu ne marche plus dans la boue.
Idziesz po błocie. Już nie idziesz po błocie.

Charlotte ne peut plus parler. Charlotte nie może już więcej mówić.

Ne cherche plus son stylo. Il l’ a trouvé sous son bureau.
Nie szukaj już więcej jego długopisu. On znalazł go pod swoim biurkiem.

Aujourd’hui, on ne se déplace plus en diligence, mais en autobus ou en train. Dzisiaj nie jeździmy dyliżansami, ale autobusem czy pociągiem.

4) ne … aucun…- żaden, ne … aucune … – żadna

ne + verbe + aucun(e)

Est-ce que tu connais un seul mot en français? Tu ne connais aucun mot en français? Znasz choć jedno słowo po francusku? Ty nie znasz ani jednego słowa po francusku.

Il reste une place. Il ne reste aucune place.
Zostało jeszcze jedno miejsce. Nie ma już miejsc. Nie zostało już żadne miejsce.

Le cascadeur ne prend aucun risque. Kaskader nie podejmuje żadnego ryzyka.

Il ne restait aucune place disponible au premier rang. Nie ma już / nie zostało już żadne wolne wolne w pierwszym rzędzie.

Gaspard ne dévoilera aucun des secrets qui lui sont confiés.
Gaspar nigdy nie zdradzi żadnego sekretu, który został mu powierzony.

5) ne … rien – nic jest przeciwieństwem quelque chose – coś

Je n’ai rien à ajouter. Nie mam nic do dorzucenia.

Je ne vois rien sans lunettes. Nic nie widzę bez okularów.

Tu as écrit quelque chose? Tu n’as rien écrit. Ty coś napisałeś? Ty nic nie napisałeś.

Il n’a rien à signaler. On nie ma nic do zgłoszenia / do dodania.

Je ne dit rien à personne. Nie mówię nic nikomu.

6) ne … personne – nikt jest przeciwieństwem quelqu’un – ktoś

ne + czasownik / verbe + personne
ne + personne + czasownik / verbe

Il n’aime personne. On nie lubi nikogo.

Je n’écoute personne. On nie słucha nikogo.

Elle ne respecte personne. On nie szanuje nikogo.

Je ne veux rencontrer personne. Nie chcę nikogo spotkać.

Personne ne vient car personne ne nous connaît, et personne ne nous connaît car personne ne vient.Ludzie nie chcą korzystać z naszych usług, bo nikt o nas nie słyszał, a nikt nie słyszał, bo nikt nie korzysta

Personne ne vient jamais ici. Nikt tu nigdy nie przychodzi.

Je ne dit rien à personne. Nie mówię nic nikomu.

7) ne … ni … ni… – ani … ani …

ne + verbe + ni + nom/ adjectif + ni + nom/ adjectif

Czyli konstrukcja przecząca w formie: ani ani.

Otóż rodzajniki nieokreślone (un, une, des) i cząstkowe (du, de la, des) znikają po ni … ni … .
Rodzajniki określone (le, la, les) pozostają.

Elle boit du thé et du café. Elle ne boit ni thé ni café.
Ona pije herbatę i kawę. Ona nie pije ani herbaty, ani kawy.

Je fait la cuisine et le ménage. Je ne fait ni la cuisine, ni le ménage.
Gotuję i sprzątam. Ja nie sprzątam, ani nie gotuję.

Tutaj wszechstronny czasownik faire – robić w zwrotach typu:

Je ne fait pas la cuisine. Ja nie gotuję.

faire la cuisine – „robić” kuchnię, czy
faire le ménage – robić porządki,

Il aime la lecture et le cinéma. Il n’aime ni la lecture ni le cinéma.
On lubi czytanie i kino. On nie lubi ani lektury ani kina.

8) ne … que – wygląda na przeczenie, ale jest ograniczeniem i oznacza tylko

ne + verbe + que

Je ne parle que polonais. Mówię tylko po polsku.

Dans ce quartier, il n’y a que des immeubles. W tej dzielnicy są tylko budynki mieszkalne.

Parmi tous les fruits, je n’aime que les pommes. Z owoców lubię tylko jabłka.

Il n’a mangé qu’une moitié de son plat. On zjadł tylko połowę swojego dania.

Elle ne sort que le soir. Ona wychodzi tylko wieczorem.

Il ne reste qu’un mince couche de neige sur la piste. Została tylko cienka warstwa śniegu na torze.

Autre fois la télévision n’était qu’en noir et blanc. Dawniej telewizja była tylko czarno – biała.

Il n’y a qu’un énorme sandwich qui puisse calmer ma faim. Tylko ogromna kanapka może zaspokoić mój głód.

Roxanne n’a pris qu’une petite part du gâteau. Roksana wzięła tylko malutki kawałek ciasta.

9) ne … guère – oznacza ledwie.

ne + verbe + guère

Les parapluies ne sont guère efficaces quand il y a beaucoup de vent.
Parasolki na niewiele się zdadzą przy silnym wietrze.

Ces explications ne nous ont guère convaincus. Te wyjaśnienia nie bardzo nas przekonały.

Les vitrines n’attirent guère les passants. Witryny sklepowe przyciągają niewielu przechodniów.

W tworzeniu przeczenia może być pomocna poniższa ściągawka.

Gdyż pewne słowa automatycznie zostaną zastąpione w formie przeczącej ich odpowiednikiem, jak np:

toujours – jamais = zawsze – nigdy
encore – plus = jeszcze – więcej
beaucoup – guère = dużo – niewiele, wcale, ledwie
un /une – aucun / aucune = jeden / jedna – żaden / żadna
quelque chose – rien = coś – nic
tout – rien = wszystko – nic

Je ne connais personne. Nie znam nikogo.
Je n`ai trouvé personne. Nie znalazłem nikogo.
Personne n`a téléphoné. Nikt nie dzwonił.

Il regarde souvent la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. On często ogląda telewizję. On nigdy nie ogląda telewizji.
Il parle toujours. Il ne parle jamais. On cały czas gada. On nigdy nie mówi.

Il travaille encore. Il ne travaille plus. On jeszcze pracuje. On już nie pracuje.
Il travaille beaucoup. Il ne travaille guère. On dużo pracuję. On niewiele pracuję.

Je cherche tout. Je ne cherche rien. Wszystkiego szukam. Niczego nie szukam.
Je pense à tout. Je ne pense à rien. Myślę o wszystkim. Nie myślę o niczym.

Quelqu’un a téléphoné. Personne n`a téléphoné. Ktoś zadzwonił. Nikt nie zadzwonił.

Je vais parfois / quelquefois au Portugal. Je ne vais jamais au Portugal. Jeżdżę czasami Portugalii. Nigdy nie jeżdżę do Portugalii.
Je veux encore des fraises. Je ne veux plus de fraises. Chcę jeszcze truskawek. Już nie chcę więcej truskawek.

Pozdrawiam serdecznie
Beata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.