Wyświetlanie 1 rezultat(ów)
BIBLIOTEKA POLSKA W PARYZU
Uncategorized ZABYTKI

Polskie ślady w Paryżu.

    Po klęsce Powstawnia Listopadowego na emigrację decyduje się (uciekając przed zsyłką i represjami) około 10.000 Polaków. Z tego połowa (a no owe czasy to dużo) dociera do Francji. Tak oto Paryż staje się centrum polskiej emigracji i jednocześnie niezależnej polskiej kultury narodowej. Do stolicy Francji popowstańcze drogi prowadzą wielu znakomitych artystów takich jak …