BIBLIOTEKA POLSKA W PARYZU

Polskie ślady w Paryżu.

    Po klęsce Powstawnia Listopadowego na emigrację decyduje się (uciekając przed zsyłką i represjami) około 10.000 Polaków. Z tego […]

Polskie ślady w Paryżu. Read More »