Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.
 • 1
 •  
 •  
 • 5
 •  
  6
  Udostępnienia

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Film z francuskim lektorem.

Zapraszam do obejrzenia.

Generalna zasada jest taka, że tworzymy go poprzez dodanie końcówki e.

Rodzaj żeński przymiotników uzyskujemy dodając do formy męskiej tegoż przymiotnika końcówkę e, której się nie wymawia.

un ciel bleu - une robe bleue
niebieskie niebo - niebieska sukienka

W przypadku przymiotników już kończących się na literkę e w rodzaju męskim, ich końcówka nie ulega zmianie:

un sol fertile - une époque fertile en événements ⠀

Jakkolwiek takie przymiotniki jak:

maître - mistrzowski,
traître - zdradliwy,
kończące się na literkę e w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim przybierają inną końcówkę:
maître, traître - maîtresse, traîtresse
une nappe d'eau traîtresse

Teraz możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami:

przymiotnik kończy się w rodzaju męskim na samogłoskę, albo na spółgłoskę:

Przymiotnik kończy się w rodzaju męskim samogłoską:

W przypadku przymiotników kończących się w rodzaju męskim samogłoską, dodanie końcówki e w rodzaju żeńskim nie wydłuża tej samogłoski:

joli - jolie
menu - menues
gai - gaie

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na spółgłoskę, możemy mieć do czynienia z 3 sytuacjami:

W przypadku przymiotników kończących się w rodzaju męskim na spółgłoskę, dodanie końcówki e w rodzaju żeńskim:

a. albo nie modyfikuje wymowy przymiotnika:

banal - banale (banalny, banalna)

b. albo właśnie wydobywa w wymowie tą końcową spółgłoskę

petit - petite (mały, mała)
lourd - lourde (ciężki, ciężka)
grand - grande (duży, duża)

c. albo powoduje podwojenie tej końcowej spółgłoski, jak w przykładach:

cruel - cruelle (okrutny)
pareil - pareille (podobny)
ancien - ancienne (stary)
bon - bonne (dobry)

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na spółgłoskę, możemy mieć do czynienia z 3 sytuacjami:

Tutaj w zależności od końcowej spółgłoski przymiotnika:

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się spółgłoską l:

Szczególnie, kiedy przymiotnik kończy się końcówką: el, eil, jak w nul, gentil, końcowe l zostaje zdublowane przed dodaniem końcówki e przymiotnika w rodzaju żeńskim.

Jak w przykładach:

cruel - cruelle (okrutny, okrutna)
pareil - pareille (podobny, podobna)
nul - nulle (żaden, żadna)
gentil - gentille (miły, miła)

I tu taka uwaga:

Podobną formę przymiotników rodzaju żeńskiego odnajdziemy dla przymiotników:

beau, nouveau, fou, mou, vieux

- ładny, nowy, szalony, miękki, stary,

które tworzą formę rodzaju żeńskiego właśnie w podobnym formacie:

belle, nouvelle, folle, molle, vieille

beau - belle (ładny)
nouveau - nouvelle (nowy)
fou - folle (szalony)
mou - molle (miękki)
vieux - vieille (stary)

Czyli ich forma rodzaju żeńskiego charakteryzuje się podwójną literką l plus końcówką e.

Kiedy wyjściowo te przymiotniki nie kończą się na l w rodzaju męskim:

beau, nouveau, fou, mou, vieux

- ładny, nowy, szalony, miękki, stary.

Niemniej obowiązuje tu ta sama zasada tworzenia rodzaju żeńskiego. Tyle że punktem wyjścia do stworzenia tych przymiotników w rodzaju żeńskim były:

bel, nouvel, fol, mol, vieil,

czyli starsze formy przymiotników beau, nouveau, fou, mou, vieux  w rodzaju męskim.

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się spółgłoską l.

Film z francuskim lektorem. Zapraszam do obejrzenia.

Wciąż używane w języku francuskim przed rzeczownikiem w rodzaju męskim zaczynającym się na samogłoskę lub h nieme.

un bel ouvrage - piękne dzieło
un nouvel habit - nowy strój
un fol espoir - szalona nadzieja

un mol oreiller - miękka poduszka

un vieil avare - stary skąpiec

un fol espoir - szalona nadzieja
une folle aventure - szalona przygoda

un bel ouvrage - piękne dzieło
une belle femme - piękna kobieta

un nouvel habit - nowy strój
une nouvelle histoire - nowa historia

un fol espoir - szalona nadzieja
une folle aventure - szalona przygoda

 

un mol oreiller - miękka poduszka

contre les fesses molles - na sflaczałe mięśnie pośladków / jak ujędrnić mięśnie pośladków

un vieil avare - stary skąpiec
une vieille amitié - stara przyjaźń

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się spółgłoską n.

Film z francuskim lektorem. Zapraszam do obejrzenia.

Przymiotniki kończące się na literkę n:

Tutaj też następuje podwojenie końcowej literki n przed dodaniem końcówki e.

Tyle, że tutaj zachodzi tak zwana denalizacja - dénalisation, czyli proces w wyniku którego zanikają samogłoski nosowe:

Co wpływa na wymowę:

ancien - ancienne (stary, stary)
bon - bonne (dobry, dobra)
une bonne soupe - pyszna zupa
une ancienne Miss France - dawna Miss Francji

Tu jedynie można mieć pewną wątpliwość, co do przymiotników:

lapon, letton, czy nippon,

w przypadku których pojawiają się obydwie formy w rodzaju żeńskim z podwójnym końcowym n lub bez zdublowania końcowej spółgłoski:

une famille lapone lub laponne

la langue lettone lub lettonne

la foltte nippone lub nipponne

Przymiotniki kończące się na końcówkę: in (ain, ein), albo un, an.

Tutaj z kolei nie ma podwojenia końcowego n, tylko dodajemy samą końcówkę e typową dla rodzaju żeńskiego przymiotników w języku francuskim jak np.

voisin - voisine (sąsiedni, sąsiednia)

fin - fine (drobny, delikatny, sprytny)

hautain - hautaine (wyniosły, wyniosła)

plein - pleine (pełny, pełna)

persan - persane (perski, perska)

des articles de lingerie fine - delikatna bielizna

La coupe est pleine - Przelała się miarka

une maison voisine - sąsiedni dom,

un tapis persan - une moquette persanne 

perski dywan, perska wykładzina dywanowa
une maison paysanne - chłopska chata
Ale z kolei wyjątkiem są tu słowa takie jak:

paysan - paysanne (chłopski, chłopska), gdzie końcowe n zostaje zduplikowane.

 

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się spółgłoską t.

Film z francuskim lektorem. Zapraszam do obejrzenia.

Przymiotniki kończące się na et

Tutaj to końcowe zostaje zduplikowanie i w rodzaju żeńskim mamy podwójne t + t + końcówka e typowa dla rodzaju żeńskiego przymiotników.

muet - muette (niemy, niema)
coquet - coquette (kokieteryjny, kokieteryjna)

Elle se montra coquette avec lui pendant tout le repas. Ona kokietowała go przez cały posiłek.

net - nette - walny, przełomowy, zdecydowany

sa mission doit être définie de façon nette et précise. .... jego misja powinna zostać określona w sposób czytelny / zdecydowany i precyzyjny.

La réponse à cette question n'est pas nette. Odpowiedź na to pytanie nie jest jasna.

Sa réponse est nette. Jego odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości.

Ale i tym razem z wyjątkiem takich przymiotników jak:

complet, incomplet, concret, désuet, discret, indiscret, inquiet, secret

(pełen, niekompletny, konkretny, staromodny, dyskretny, niedyskretny, niespokojny, sekretny),

gdzie w rodzaju żeńskim nie mamy podwójnego t.

complet - complète - pełny, pełna

un pain complet - chleb razowy
grammaire complète - pełna gramatyka

inquiet - inquiète niespokojny, niespokojna
elle est inquiète - ona jest zaniepokojona

concret - concrète konkretny, konkretna
une proposition concrète - konkretna propozycja

Ale z kolei przymiotniki kończące się na at, ot

tutaj podobnie nie podwajamy tej końcowej literki t.

délicat - délicate delikatny, delikatna

Attention, pour laver votre linge délicat -
produits de lessive pour linge délicat - proszek do prania delikatnych tkanin

idiot - idiote - idiotyczny, idiotyczna

c'est une idée idiote - to jest idiotyczny pomysł

Ale znowu z wyjątkiem:

boulotte, pâlotte, sotte, vieillotte.

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się spółgłoską s.

Film z francuskim lektorem. Zapraszam do obejrzenia.

Większość przymiotników kończących się na literke s,

które poprzedza samogłoska, albo na literkę x w rodzaju żeńskim kończą się na se.

czyli:

gris - grise (szary, szara)

mauvais - mauvaise (zły, zła)
heureux - heureuse (szczęśliwy, szczęśliwa)
jaloux - jalouse (zazdrosny, zazdrosna).

Le temps est mauvais - jest brzydka pogoda.

 

ale niektóre przymiotniki kończące się na s w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę: -sse
bas - basse (niski, niska)

gras - grasse (tłusty, tłusta)
las - lasse (zmęczony, zmęczona)
épais - épaisse (gęsty, gęsta)
gros - grosse (gruby, gruba)
faux- fausse (fałszywy, fałszywa)
roux - rousse (rudy, ruda)

W przykładach:

une table basse - ława
foie gras - gęsie wątróbki

Je suis lasse de tout - jestem zmęczona wszystkim / zniechęcona do wszystkiego

les cheveux épais - gęste włosy

a w jeszcze innych w rodzaju żeńskim pojawia się literka c:

faux-cils sztuczne rzęsy
doux -douce (delikatny, delikatna)
tiers - tierce (trzeci, trzecia)
frais - fraîche (świeży, świeża)

10 choses que vous ignorez sur les cheveux roux - 10 rzeczy, których nie wiecie o rudych włosach.

La femme rousse, objet de fascination - kobieta rudowłosa, obiekt fascynacji

la crème fraîche - śmietana

Sors prendre un bol d'air frais ! Wyjdź łyknąć świeżego powietrza.

Jak tworzymy rodzaj żeński przymiotników w języku francuskim?

Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na er.

Film z francuskim lektorem. Zapraszam do obejrzenia.

Przymiotniki kończące się na literkę er.

Tutaj rodzaj żeński tworzymy przez zamianę tej końcówki na ère.

Dodatkowo dochodzi accent grave nad è porzedzającym literkę r, jak w przykładach:

léger - légère (lekki, lekka)

fier - fière (dumny, dumna).
légère comme une plume - lekka jak piórko

Przymiotniki kończące się na literkę f,

które ulega zmianie na v przed końcowym e w rodzaju żeńskim.

bref - brève (krótki, lakoniczny, krótka)

notre brève rencontre - nasze krótkie spotkanie

Przymiotniki kończące się na c.

Tutaj końcowe c zmienia się na -que w rodzaju żeńskim. Jak w przykładach:

ammoniac - ammoniaque (amoniakalny, amoniakalna)

caduc - caduque (przestarzały, przestarzała)
franc - franque (la nation franque)
public - publique (publiczny, publiczna)
turc - turque (turecki, turecka)

Z kolei w przymiotnikach takich, jak:

grec, czy blanc, franc - końcowe c utrzymuje się w pisowni:

grec - zachowuje swoje końcowe c i tylko dochodzi końcówka -que

grec - grecque (grecki, grecka)

z kolei przymiotniki takie jak: blanc (biały), franc (szczery), sec (suchy)

również kończące się na literkę c w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę: -che ( to końcowe c przekształca się w che):

blanc - blanche (biały, biała)

franc - franche (szczery, szczera)
sec - sèche (suchy, sucha)

Przymiotniki kończące się na literkę G w rodzaju męskim,

w rodzaju żeńskim między tą literką g i typową dla rodzaju żeńskiego przymiotników końcówką e dochodzi dodatkowo literka u, przez co g zachowuje wymowę gardłową.

long - longue (długi, długa)

oblong - oblongue (podłużny, podłużna)

avoir de longues jambes - długie nogi (mieć długie nogi)

Przymiotniki na -gu, tutaj dochodzi końcowe -e charakterystyczne dla rodzaju żeńskiego przymiotników, tylko że wraz z nim pojawia się dodatkowy akcent tzw trèma, nad końcowym e lub u, który wskazuje na to, że u będzie wymawiane.

aigu - aiguë (ostry, przenikliwy)
ambigu - ambiguë (dwuznaczny, dwuznaczna)

Zmiana całego przyrostka (tzw suffixe).

Tutaj przymiotniki kończące się przyrostkiem

- eur przyjmują końcówkę -euse np.

menteur - menteuse (kłamliwy, kłamliwa)

tropmeur - trompeuse (dwulicowy, zwodniczy)

Les apparences sont souvent trompeuses. Pozory mylą.

Ale takie przypadki - wyjątki, gdzie ta

końcówka -eur przechodzi w formę -eresse

enchanteur - enchanteresse - czarodziejski
pêcheur - pécheresse - grzeszny
vengeur - vengeresse - mściwy

albo końcówka -teur zamienia się w końcówkę - trice

émetteur - émettrice
exécuteur exécutrice
inspecteur inspectrice
persécuteur - persécutrice prześladujący
sauveur - salvatrice - zbawienny
vainqueur - victorieuse - zwycięski

Wyjątki - przymiotniki specjalne:

Niektóre przymiotniki mają tylko jedną formę, która powraca w obydwu rodzajach: żeńskim i męskim w niezmienionej postaci:

angora, capot, chic, kaki, pop, rock, rococo, snob

de la musique pop - muzyka pop
une chanteuse rock - piosenkarka rockowa

elle est un peu snob - ona jest trochę snobką / snobistyczna

une sculpture rococo - rzeźba w stylu rokoko 

Zapisz się na Newsletter o Paryżu i nauce francuskiego


Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.
 • 1
 •  
 •  
 • 5
 •  
  6
  Udostępnienia
Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter

Zgarnij darmowy dostęp do francuskiej gramatyki w pigułce

Udało się. Jesteś zapisany na newsletter Paryż Nieznany BeataRed

TwitCount Button