Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.

Rodzajniki w języku francuskim

W języku francuskim rodzajnik jest obowiązkowy z wyjątkiem pewnych sformułowań (w rodziale KIEDY OPUSZCZAMY RODZAJNIK).

Rodzajnik: poprzedza rzeczownik,
uzgadniamy go w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, któremu towarzyszy.

RODZAJNIKI 

W JĘZYKU FRANCUSKIM

Rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik nieokreślony

czyli: l’article indéfini – un, une, des
un cahier / des cahiers – zeszyt / zeszyty
une table / des tables – stół / stoły

Jak Tłumaczymy Rodzajnik Nieokreślony Na Język Polski?

Jako: jeden z, jakiś, pewien, jeden, jakikolwiek, każdy każdy – tutaj wartość generalizująca tego rodzajnika, czyli po prostu każda osoba pelniąca daną funkcję, albo w ogóle GO nie tłumaczymy.

Redukcja rodzajnika nieokreślonego "des" do "de"

Redukcja rodzajnika nieokreślonego „des” do „de”
Redukcja rodzajnika nieokreślonego „des” do „de” przed zespołem: przymiotnik + rzeczownik w liczbie mnogiej.
J’ai acheté des roses. Kupiłem róże.
J’ai acheté de jolies roses. Kupiłem ładne róże.

Rodzajnik cząstkowy

Rodzajnik cząstkowy

Rodzajnik cząstkowy użyty przed rzeczownikami niepoliczalnymi: wyrażającymi nieokreślone ilości lub rzeczy (często dotyczy produktów spożywczych, jedzenia i czasowników boire i manger)
Du vin? Wina?
Du pain? Chleba?

Zmiana rodzajnika cząstkowego w formie przeczącej.

W formie przeczącej rodzajnik cząstkowy: du, de la przekształaca się w d’ lub de.
Je mange de la confiture. Jem konfiturę.
Je ne mange pas de confiture. Nie jem konfitury.

Rodzajnik cząstkowy kontra rodzajnik określony

Jak zmiana użytego rodzajnika zmienia sens zdania:
Il a mangé du sucre. On zjadł cukier / w znaczeniu popodjadał sobie trochę cukru. – rodzajnik cząstkowy
Il a mangé le sucre. On zjadł cały cukier (który prawdopodobnie stał na stole, w zasięgu ręki itp). – rodzajnik określony

Rodzajnik określony

Rodzajnik Określony

Kiedy używamy rodzajnik określony?
Kiedy o osobie lub o danym przedmiocie mówimy po raz kolejny
Voici un cahier. C’est le cahier de Paul.
Oto zeszyt. To jest zeszyt Paula.

Rodzajnik określony ściągnięty

Formy ściągnięte rodzajnika określonego:
de + le = du
à + le = au
de + les = des
à + les = aux
Ce tableau vient du Louvre. Ten obraz pochodzi z Luwru. Jest jeden Luwr.
Tu rodzajnik ściągnięty – le Louvre
de + le Louvre = du Louvre.

Po czasownikach aimer, adorer, détester, préférer

Rodzajnik określony po czasownikach wyrażających stosunek emocjonaly: aimer, adorer, détester, préférer…
J’ aime le café, j’ aime le thé. Lubię kawę, lubię herbatę.

Rodzajnik określony przed nazwami krajów

Rodzajnik określony przed nazwami geograficznymi, oprócz nazw miast.
La France, Le Portugal, Le Canada
La France est une République indivisible, laïque, démocratique.
Francja jest republiką niepodzielną, laicką (świecką) i demokratyczną.

Rodzajnik określony przed nazwami narodowości i języków

Les Polonais (Polacy), Le Français (język francuski),
Les Français sont-ils heureux? Czy Francuzi są szczęśliwi?

Rodzajnik określony przed nazwami funkcji, tytułów, rodzin i rodów

Le Président, Les Dupont
Où réside le président de la République? Gdzie mieszka prezydent republiki?


Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.