Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.

KIEDY OPUSZCZAMY RODZAJNIK

WPROWADZENIE

W Języku Francuskim Mamy 3 Podstawowe Typy Rodzajników:
rodzajnik nieokreślony, rodzajnik określony (i tu dochodzi rodzajnik określony ściągnięty) oraz rodzajnik cząstkowy.
Jakie funkcje pełnią poszczególne rodzajniki w zdaniu.

PRZED PRZYDAWKĄ PRZYIMKOWĄ

która oznacza cechę występuje tylko przyimek de:
une robe de prix – kosztowna sukienka
un homme de valeur – porządny człowiek

W PRZYSŁOWIACH

W niektórych utartych wyrażeniach, czy w przysłowiach
Noblesse oblige. Szlachectwo zobowiązuje.
Blanc comme neige – biały jak śnieg.

PRZED NAZWĄ ZAWODU

Brak rodzajnika przed rzeczownikiem oznaczającym narodowość, zawód, religię, stan cywilny, tytuł, stanowisko, członkostwo….
Je suis français. Jestem Francuzem.
Je suis journaliste. Jestem dziennikarzem.

PRZED GRUPĄ PRZYMIOTNIK RZECZ W L MNG

użyjemy samego de:
de gros paquets de bonbons – duże opakowania cukierków
de longues journées de vacances – długie wakacyjne dni

PRZED NAZWAMI DNI TYGODNIA

Nie używa się rodzajnika przed nazwami tygodnia, kiedy mówimy o dacie w granicach siedmiu dni przed, albo po wypowiedzi.
Je viendrai mardi. Przyjdę we wtorek.
Je viendrai mardi prochain. Przyjdę w przyszły wtorek.

Wyrażenia czasownikowe

W ZWROTACH CZASOWNIKOWYCH

A konkretniej w sporej liczbie wyrażeń, kiedy dopełnienie jest ściśle powiązane z czasownikiem, albo z przyimkiem
avoir soif – odczuwać pragnienie
Il a soif. Jemu chce się pić.
avoir faim – odczuwać głód
Elle a faim. Ona jest głodna.

Z CZASOWNIKAMI COUVRIR DE, REMPLIR DE

La table est couverte de livres. Stół jest przykryty książkami.
Un verre rempli d’eau. Szklanka wypełniona wodą.

KONSTRUKCJA AVOIR BESOIN DE

J’ ai besoin de lunettes. Potrzebne mi są okulary.
Il a besoin de repos. Jemu potrzebny jest odpoczynek.

PO AVEC I SANS

W wyrażeniach z avec (z) i z sans (bez)
sans sucre – bez cukru
sans difficulté – bez problemu
avec soin – z troską, starannie
avec plaisir – z przyjemnością

W WYRAŻENIACH OBJĘTOŚCIOWYCH

Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe zostają zastąpione przez samo de, kiedy są wprowadzone wyrażeniem objętościowym:
beaucoup de – dużo czegoś,
peu de dużo – niewiele czegoś
Je mange de la soupe. Je mange un peu de soupe.
Jem zupę. Zjem odrobinę zupy.

W PRZECZENIACH

Rodzajnik nieokreślony i cząstkowy przyjmują formę de, kiedy w zdaniu pojawia się przeczenie:
Je vais voir un ami. Je ne vais pas voir d’ami.
Idę spotkać się z przyjacielem. Nie idę spotkać się z przyjacielem.

EBOOK DO POBRANIA

FRANCUSKIE KULINARIA

FRANCUSKIE WYRAŻENIA Z PODTEKSTEM KULINARNYM,
które nie do końca znaczą to, co dosłownie znaczą.

Czyli kilka fajnych francuskich wyrażeń na tematy pozornie kulinarne, które wprowadzą do Twojego języka sporo smakowitego słownictwa związanego z jedzeniem, ale które niekoniecznie dotyczą kulinariów.

EBOOK DO POBRANIA

FRANCUSKIE WYRAŻENIA Z TEMATYKI DIY

FRANCUSKIE WYRAŻENIA Z TEMATYKI DIY
np péter un câble – wpaść w szał, zachowywać się głupio,
mordre à l’hameçon – łyknąć haczyk,
jeter l’éponge – dać za wygraną,
donner un tuyau- dać cynk i inne ….


Jeżeli uważasz, że tworzone przeze mnie materiały są pomocne, proszę podaj dalej.
Exit mobile version