Wyświetlanie 3 rezultat(ów)
FRANCUSKI NAUKA FRANCUSKIEGO SLIDER

Jak tworzymy pytania po francusku? Pytania ze słówkiem pytającym CO?

Pytania po francusku
Jak tworzymy pytania po francusku?

Pytania ze słówkiem pytającym CO?

Qu’est-ce… ?
Co …?

Qu’est-ce que c’est?
Co to jest?

Qu’est-ce que c’est son travail?
Na czym polega jego praca? Co on ma za pracę?

Exit mobile version