Pytania po francusku Pytania ze słówkiem pytającym „ILE” – COMBIEN

Pytania po francusku
Pytania ze słówkiem pytającym „ILE”

Combien?
Ile?

Combien ça fait?
Ile płacę?

C’est combien?
Ile to kosztuje?

Combien ça coûte?
Ile to kosztuje?

Combien gagne-t-il?
Ile on zarabia?

Combien peut-il payer?
Ile on może zapłacić?

Combien d’argent voulez-vous?
Ile pieniędzy chce Pan?

Ale oczywiście słówko pytające „ILE” odnosi się nie tylko do pieniędzy
Z jego pomocą możemy również zapytać:

Combien êtes-vous?
Ilu Was jest?

Combien d’enfants avez-vous?
Ile dzieci ma Pani?

Combien de frères et sœurs avez-vous?
Ilu masz / macie braci i sióstr?

Combien de personnes viennent?
Ile osób przyjdzie?

Combien de billets voulez-vous?
Ile biletów chce Pani?
Ile biletów życzy sobie Pani?

Combien de pays avez-vous déjà visités?
Ile krajów już pan zwiedził?

Combien de musées avez-vous déjà vu?
Ile muzeów już Pani widziała?
Ile muzeów już widzieliście?

Combien de cafés y a-t-il dans ce village?
Ile kawiarni jest w tej miejscowości?

Combien des rectangles voyez-vous?
Ile widzi Pan prostokątów?

Combien d’argent avez-vous?
Ile macie Państwo
pieniędzy?

Combien coûte ce journal?
Ile kosztuje ta gazeta?

Combien de temps?
Ile czasu?, czyli słówko pytające „ile” w połączeniu ze słowem „czas”

Combien de temps voulez-vous rester?
Ile czasu chcecie / chce Pan, Pani zostać?

Combien de temps cela dure-t-il?
Ile to trwa?

Combien de temps cela prend-il, docteur?
Ile czasu to zajmuje, doktorze?

Combien de temps avez-vous?
Ile macie / ma Pan, Pani czasu?

Depuis combien de temps? Od jakiego czasu?

Depuis combien de temps attendez-vous?
Od jakiego czasu / jak długo czekacie?

Depuis combien de temps êtes-vous ici?
Od jakiego czasu / jak długo jesteście tutaj?

Depuis combien de temps êtes-vous mariée?
Od jak dawna jest pani mężatką?

Depuis combien de temps travaille -t-elle à Paris?
Od jak dawna ona pracuje w Paryżu?

Jak tworzymy pytania po francusku? Pytania ze słówkiem pytającym CO?

Pytania po francusku

Jak tworzymy pytania po francusku?

Pytania ze słówkiem pytającym CO?

Qu’est-ce… ?
Co …?

Qu’est-ce que c’est?
Co to jest?

Qu’est-ce que c’est son travail?
Na czym polega jego praca? Co on ma za pracę?

Qu’est-ce que voulez-vous boire?
Czego chcecie się napić?

Qu’est-ce que vous préférez?
Co wolicie?

Qu’est-ce que nous pouvons faire?
Co możemy zrobić?

Qu’est-ce qu’il a dit?
Co on powiedział?

Qu’est-ce que nous attendons?
Na co czekamy?

 

Qu’est-ce qu’ils veulent?
Co oni chcą?

Qu’est-ce qu’il fait?
Co on robi?

Qu’est-ce que tu fais?
Co ty robisz?

Qu’est-ce que t’as fait?
Co ty zrobiłeś?

Qu’est-ce que tu veux faire?
Co ty chcesz zrobić?

Qu’est-ce que nous allons faire?
Co my zrobimy?

Qu’est-ce que tu fais?
Co ty robisz?

 

Lekcja francuskiego Porcja francuskich słówek związanych ze zdrowiem:

Lekcja francuskiego

Porcja francuskich słówek związanych ze zdrowiem:

mal – zło, ból

avoir mal -boleć

J’ai mal à la gorge.

Boli mnie gardło. Mam sucho w gardle.

Montre-moi où tu as mal.

Pokaż mi, gdzie Cię boli.

Je commence à avoir mal partout.

Wszystko zaczyna mnie boleć.

faire mal – czyli inne wyrażenie ze słówkiem MAL, żeby powiedzieć boleć

Ça fait mal?

Czy to boli?

Est-ce que ça fait mal?

Czy to boli?

Oui, ça fait très mal.

Tak, to bardzo boli.

Ça va faire mal.

To będzie boleć.

aller mal -niedomagać

Je vais mal.

Czuję się źle.

Je vais mal, j’ai des problèmes.

Mam kłopoty. Tutaj w bardziej metafizycznym, a mniej w cielesnym znaczeniu

ça va mal entre nous.

Nie układa się między nami.

se sentir – czuć się, czyli inny francuski czasownik, który wyraża samopoczucie, a więc i ściśle powiązany z nim (i często wynikający z niego) stan zdrowia

Je me sens bien.

Czuję się dobrze.

se sentir mal – czuć się źle

Vous vous sentez mal?

Czy źle się Pan czuje?

Je me sens très bien.

Czuję się świetnie.

Je me sens déjà mieux.

Już czuję się lepiej.

Je me sens mal.

Czuję się źle.

se sentir fatigué – czuć się zmęczonym

Elle se sent soudain très fatiguée.

Ona nagle poczuła się niesłychanie zmęczona.

Je me sens fatigué.

Jestem zmęczony.

Je me sens fatiguée.

Jestem zmęczona.

Je vais mieux à présent.

Teraz mi lepiej.

Je vais mieux, c’ est sûr.

Zdecydowanie mi się poprawiło.

C’est une longue histoire, mais je vais mieux.

To długa historia, ale teraz jest ze mną lepiej.

À bientôt.

Do zobaczenia.

Exit mobile version