POLISH FOR FOREIGNERS

Polish for foreigners LEKCJA POLSKIEGO JESTEM … – I AM …

Polish for foreigners

JESTEM … – I AM …

Jestem Polką
I’ M POLISH

Jestem Polakiem
I’ M POLISH

Polish for foreigners LEKCJA POLSKIEGO JESTEM … – I AM … Read More »