KURS RODZAJNIKI

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI. KIEDY OPUSZCZAMY RODZAJNIK

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI Kiedy opuszczamy rodzajnik w języku francuskim?

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI. Kiedy opuszczamy rodzajnik w języku francuskim?
1. Kiedy rzeczownik pełni funkcję przydawki przyimkowej.

I tak: przed przydawką przyimkową, która oznacza cechę występuje tylko przyimek de:

une robe de prix  – kosztowna sukienka
un homme de valeur  – porządny człowiek
une maison d’habitation  – dom mieszkalny 
un gant de velour   – welurowa rękawiczka
un coin de rue – róg uliczny
un cheval de bois   – konik drewniany
le charbon de bois   – węgiel drzewny
une table de cuisine  – stół kuchenny
une statue de marbre    – statua z marmuru 

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI Kiedy opuszczamy rodzajnik w języku francuskim? Read More »

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI Rodzajnik Określony 

Rodzajnik Określony  Kiedy używamy rodzajnik określony?

Kiedy o osobie lub o danym przedmiocie mówimy po raz kolejny 

Voici un cahier. C’est le cahier de Paul. Oto zeszyt. To jest zeszyt Paula.
Kiedy mówimy o przedmiocie / zjawisku jedynym w swoim rodzaju

Le Soleil éclaire la Terre. Słońce oświetla Ziemię.
Przed rzeczownikiem określonym przez zdanie względne, kontekst lub dopełnienie rzeczownika

L’armoire que j’ai acheté est très grande. Szafa, którą kupiłam jest bardzo duża i pojemna.
Je suis revenu à la maison. Wróciłam do domu. Oczywiście chodzi tutaj domyślnie o  własny dom. 

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI Rodzajnik Określony  Read More »

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI 1 Rodzajnik nieokreślony

Rodzajniki w języku francuskim Rodzajnik nieokreślony
czyli:  l’article indéfini –  un, une, des
un cahier / des cahiers  – zeszyt / zeszyty
une table / des tables  – stół / stoły
Rodzajnik nieokreślony Kiedy o danym rzeczowniku mówimy po raz pierwszy
Nous avons une tante qui vit en France. 
Mamy ciocię, która mieszka we Francji.

J’ai acheté un nouveau gilet gris. 
Kupiłem nową szarą kamizelkę. 

KURS FRANCUSKIE RODZAJNIKI 1 Rodzajnik nieokreślony Read More »