9 konstrukcji ze wszestronnym słówkiem „coup” uderzenie, cios, strzał

9 konstrukcji ze wszestronnym słówkiem "coup" uderzenie, cios, strzał

Mam na imię, jestem, pochodzę z, mam…lat, czyli JAK PRZEDSTAWIAMY SIĘ PO FRANCUSKU

FRANCUSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Pierwsze dialogi

Jak przedstawiamy się po francusku?

Oto kilka podstawowych zwrotów przydatnych w prezentacji siebie po francusku:

Je m’appelle… Mam na imię

Je suis… – Jestem…

Je viens de… – Pochodzę z…

J’ai… ans – Mam…lat

Enchanté. Miło mi.

Enchantée. Miło mi.

Comment vous appelez-vous? Jak się Pan/Pani nazywa?

D’où venez-vous? Skąd Pan/Pani pochodzi?

Quel âge avez-vous? Ile ma Pan / Pani lat?

Przykładowe dialogi:

Je m’appelle Anna et j’ai 20 ans. Je viens de Pologne.

Mam na imię Anna i mam 20 lat. Jestem z Polski.

Je suis ravie de vous rencontrer.

Cieszę się, że mogę Was, Pana, Panią poznać.

Je suis Pierre et j’ai 30 ans. J’habite à Paris et j’aime beaucoup les mathématiques.

Jestem Pierre i mam 30 lat. Mieszkam w Paryżu i kocham matematykę.

Enchantée, je m’appelle Léa. Je suis française et j’aime beaucoup jouer du piano.

Miło mi Cię poznać, mam na imię Léa, jestem Francuzką i lubię grać na pianinie.

Je m’appelle Thomas et j’ai 25 ans. Je viens de Cracovie et j’aime faire du sport.

Mam na imię Tomasz i mam 25 lat. Pochodzę z Krakowa i lubię uprawiać sport.

FRANCUSKI CZASOWNIK FAIRE, czyli robić i jego odmiana

CZASOWNIK FAIRE, czyli robić

ODMIANA CZASOWNIKA FAIRE

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

Je fais de mon mieux.  Robię, co mogę. 

Je fais la vaiselle. Zmywam naczynia.

Tu fais la cuisine. Ty gotujesz.

Elle fait le ménage. Ona sprząta.

Il me fait peur. On mnie przeraża.

Nous faisons du sport. Ćwiczymy.

Nous faisons parfois de longs voyages. Czasami odbywamy długie podróże.

Vous faites vos valises. Pakujecie walizki. / Pani pakuje walizki.

Vous faites les courses, je cuisine. Kiedy zwracamy się do kogoś per Pan, Pani – Pani robi zakupy, ja gotuję.

Ils font connaissance. Oni poznają się.

Elles font du shopping. One robią zakupy.

 

Jak powiedzieć po francusku, że czegoś nie lubimy, stopniując poziom antypatii, od: nie lubić do nienawidzić

Jak powiedzieć po francusku, że czegoś nie lubimy, stopniując poziom antypatii, od: nie lubić do nienawidzić

Najprostszą metodą jest zaprzeczenie czasownika lubić, czyli nie lubić

Ne pas aimer – nie lubić

Je n’aime pas les légumes. Nie lubię warzyw.

Elle n’aime pas les films d’horreur. Ona nie lubi horrorów

Kolejna metoda, czyli zaprzeczenie czasownika znosić, czyli nie znosić czegoś.

Ne pas supporter – nie znosić kogoś lub czegoś

Je ne supporte pas mon voisin bruyant. Nie znoszę mojego hałaśliwego sąsiada.

Je ne supporte pas la chaleur. Nie znoszę upałów

détester – nienawidzić

Oto kilka przykładów użycia czasownika „détester” w zdaniach:

Je déteste les lundis. Nienawidzę poniedziałków.

Elle déteste le bruit. Ona nienawidzi hałasu.

Nous détestons la pluie. Nie lubimy deszczu.

Ils détestent les araignées. Oni nienawidzą pająków.

Je déteste la cuisine épicée. Nienawidzę pikantnych potraw.

Haïr – nienawidzić (bardziej ekspresyjne, silniejsze)

Oto kilka przykładów użycia czasownika „Haïr” w zdaniach:

Je hais les menteurs Nienawidzę kłamców

Elle hait les araignées. Ona nienawidzi pająków.

Il hait les films romantiques. On nie lubi filmów romantycznych.

Pamiętaj, że czasownik „Haïr” jest dość mocnym wyrażeniem emocji, więc warto używać go z umiarem.

 

 

JAK WITAMY SIĘ PO FRANCUSKU: BONJOUR, SALUT, BONJOUR. PIERWSZE LEKCJE FRANCUSKIEGO

Bonjour, comment ça va? Czyli: Dzień dobry, jak się masz? Pierwsza lekcja francuskiego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exit mobile version