pytania po francusku
FRANCUSKI NAUKA FRANCUSKIEGO

Pytania po francusku: Jak tworzymy pytania po francusku? Pytania otwarte ze słówkiem posiłkowym CZY – est – ce que?

Pytania po francusku

Jak tworzymy pytania po francusku?

Najprostsza konstrukcja, czyli pytania otwarte ze słówkiem posiłkowym CZY,
na które pytający spodziewa się odpowiedzi „tak” lub „nie”

Est-ce que ….?
Czy …. ?

FRANCUSKI JESTEM CHORA
NAUKA FRANCUSKIEGO

LEKCJA FRANCUSKIEGO: Zdrowie La santé. JESTEM CHORY. BOLI MNIE….

LEKCJA FRANCUSKIEGO: Zdrowie La santé. JESTEM CHORY. BOLI MNIE….
Porcja słówek na temat zdrowia, czyli jak powiedzieć po francusku, kiedy coś nam dolega.
Tutaj mamy rodzinę słówek:

mal, czyli ból
avoir mal – boleć
Il a mal. Boli go.
malade – wychodzące z tego samego rdzenia słówko – chory
maladie – choroba
être malade – chorować

Rozmówki francusko polskie. Codzienne dialogi. Francuski dla początkujących. JESTEM JE SUIS....
FRANCUSKI KURS FRANCUSKIEGO PODCAST

Rozmówki francusko polskie. Codzienne dialogi. Francuski dla początkujących. JESTEM JE SUIS….

Rozmówki francusko polskie. Codzienne dialogi. Francuski dla początkujących. JESTEM JE SUIS….

Je suis polonaise Jestem Polką

Je suis polonais Jestem Polakiem

Je suis content Jestem zadowolony

Je suis contente Jestem zadowolona

ANGLICYZMY W JEZYKU FRANCUSKIM
NAUKA FRANCUSKIEGO

Anglicyzmy w języku francuskim

Anglicyzmy, które na dobre zadomowiły się w języku francuskim.

Francuzi są szczególnie wyczuleni (przez historyczne zaszłości i wielowiekową rywalizację). I nawet jeżeli przez kilka ostatnich dziesięcioleci Francuzi forsowali swoje sformułowania w swoim własnym języku – znak, czy paradoks naszych czasów, nie zawsze udawało im się przeforsować francuskojęzyczne odpowiedniki:

Owszem był baladeur, zamiast walkmana, czy ordinateur, zamiast komputera…