Wszechstronny francuski czasownik filer - zmykać, odchodzić, podrzucić coś np. podrzucić kilka dobrych rad, kilka dolarów, czy podać pomocną dłoń
NAUKA FRANCUSKIEGO

Wszechstronny francuski czasownik filer – zmykać, odchodzić, podrzucić coś np. podrzucić kilka dobrych rad, kilka dolarów, czy podać pomocną dłoń

Wszechstronny francuski czasownik filer – zmykać, odchodzić, podrzucić coś np. podrzucić kilka dobrych rad, kilka dolarów, czy podać pomocną dłoń